Sarapuu: Linn seab majandustegevuse piirangud 10-le vanalinna meelelahutuskohale

Vastavalt Tallinna linnavalitsuse korraldusele kehtestatakse kümnele vanalinnas tegutsevale meelelahutuskohale ja neid pidavatele isikutele majandustegevuse piirangud

Abilinnapea Arvo Sarapuu rõhutab, et korraldus sisaldab kahte erinevat piirangut. „Esiteks asukohapõhine piirang konkreetsetele müügikohtadele, kus piiratakse alkoholiga kauplemise aega järgnevalt: tööpäevadele eelnevatel öödel kella 00.00-st kella 05.00-ni ja puhkepäevadele eelnevatel öödel kella 01.00-st 05.00-ni,“ selgitab Sarapuu. Teiseks piiratakse konkreetsete isikute majandustegevust ja peatatakse ajaliselt tund hiljem majandustegevus osaliselt – piiratakse ettevõtjate kaubandustegevust toitlustamise tegevusalal ja peatatakse meelelahutusprogrammi pakkumine nn Bermuda piirkonna müügikohtades.

Majandustegevuse osaline peatamine lähtub eesmärgist kohaldada majandustegevuse piiranguid etapiviisiliselt ja ettevõtja huve selliselt vähemkoormaval viisil, võimaldades ettevõtjal teha ettevalmistused toitlustamise ja meelelahutusprogrammi pakkumisega seotud tegevuste lõpetamiseks. Pärast sätestatud aega ehk tööpäevadele eelnevatel öödel alates kella 01.00-st ja puhkepäevadele eelnevatel öödel alates kella 02.00-st on ettevõtja kohustatud klientide teenindamise lõpetama ajutiselt lõpetama, kuni majandustegevuse kooskõlla viimiseni seadustega ja ennekõike lõpetama teisi isikuid häiriva müra tekitamise ja tagama, et kauba või teenuse müük ei kahjustaks tegevuskoha vahetus läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve.

Sarapuu sõnul on nn. Bermuda piirkonna avaliku korra ja heakorra probleemid üldteada ja kestnud juba pikka aega. „Vaatamata erinevate linna- ja riigiasutuste ning ka baaripidajate jõupingutustele ei ole olukord tänaseks ikka rahuldav ning peale pikka ja põhjalikku haldusmenetlust on selge, et linnal lasub kohustus astuda samme elanike, linnakülastajate, majutusasutuste jt. piirkonna ettevõtjate õiguste kaitseks. Samuti tuleb rõhutada antud piirkonna kui kultuuripärandi säilitamise ja väärtustamise tähtsust,“ nentis Sarapuu.

Piirangu kehtestamisel arvestati kõikide korraldusest puudutatud isikute, Politsei- ja Piirivalveameti, Vanalinna Seltsi, Mupo, linnaosa valitsuse, heakorra töid teostava ettevõtja, hotellide, elanike ja kinnistuomanike seisukohti. Seatavad piirangud on proportsionaalsed – ettevõtjate tegevust piiratakse öisel ajal tundideks, mil teiste isikute õiguste riive on kõige intensiivsem.

„Juhul, kui korralduse tulemusena kandub probleem teise piirkonda, algatab linnavalitsus vajadusel uue haldusmenetluse ja rakendab kohaseid abinõusid. Ettevõtlusvabadus ei ole iseenesestmõistetav ja piiramatu põhiõigus teiste isikute arvelt, ka seda tuleb teostada teiste isikute huvisid ja õigusi arvestades,“ kinnitas Sarapuu.

Piirang jõustub kuu aja pärast ja kehtib kuni 20. märtsini, selle aja vältel on ettevõtjatel kohustus oma majandustegevus ümber korraldada selliseks, et selle tegevusega ei rikutaks teiste isikute õigusi.

Kui Sulle meeldis, mida lugesid, siis liitu meie Facebook'i fännilehega aadressil https://www.facebook.com/ajaviide.ee/ või laigi/jaga artiklit sõpradega allolevate nuppude kaudu.